19.01.2021 Ἀγρυπνία Θεοφανείων 2021

Ἀγρυπνία Χριστουγέννων 2020
15/12/2020
25.01.2021 Ἑορτασμός τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος στό Ἱερό Μετόχι τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
25/01/2021

Καθὼς πρέπει στὴ λειτουργικὴ παράδοσι, μεγαλοπρεπῶς ἑόρτασε ἡ Ἱερά Πατριαρχικὴ Μονή μας τὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, τὴν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό ὑπὸ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ τῆς φανερώσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ μὲν Πατρὸς ποὺ μαρτύρησε ὅτι «Οὔτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς», τοῦ δὲ Πνεύματος ποὺ κατῆλθε εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ Ἰησοῦ «ἐν εἴδει περιστερᾶς».

Τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, ὁ Μέγας Ἁγιασμός καὶ ἀκολούθησε ὁ Ἐσπερινὸς μὲ τὴ Θεία Λείτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Τὴν δὲ ἑόρτιο ἡμέρα τελέσθηκε ὁλονύκτιος Ἀγρυπνία, ὁ Μέγας Ἁγιασμὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου γέροντος Ἀλεξίου, πειριστοιχουμένου ὑπὸ πλειάδος ἱερομονάχων τῆς Ἀδελφότητός μας.

Τὸ Πανάγιον Πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἀποστελόμενον εὐχόμεθα νὰ φωτίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ ὅλους μας εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.