06.05.2021 Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

17.04.2021 Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου
17/04/2021
20.06.2021 Εἰς τὴν ἐορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς
20/06/2021