Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνα μεγάλο ζωντανό μνημεῖο καὶ κοιτίδα τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτι­σμοῦ (ἀρχιτεκτονικῆς, ξυλουργικῆς, καλλιγραφίας, ἁγιογραφίας, μεταλλο­τεχνίας, κεντητικῆς κ.ἄ.). Ἀλλὰ εἶναι καὶ ἕνα μοναδικὸ ἀνὰ τὸν κόσμο μνημεῖο τῆς φύσεως, μὲ ἰδιαίτερο φυσικό, παρθένο κάλλος καὶ περιοχὲς θαυμαστῆς καὶ σπάνιας χλωρί­δας καὶ πανίδας.

Τὰ προϊόντα παραγωγῆς τῆς Ἀδελφότητός μας εἶναι δημιουργίες τῶν παραδοσιακῶν διακονημάτων καὶ τοῦ φιλοτίμου κόπου τῶν ἀδελφῶν. Μὲ ἐπιμέλεια καὶ σεβασμό, Μοναχοὶ τῆς Μονῆς μας παρασκευάζουν καὶ συσκευά­ζουν σὲ ἐργαστήρια ἐντὸς τοῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος, μὲ εἰδικὲς προδιαγραφές, συνθῆκες καὶ πιστοποιήσεις, ἁγνὰ καὶ παραδοσιακὰ προϊόντα, ποὺ ἀποστέλλονται σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

  • Λάδι, κρασί, μέλι, ἐλιές, βότανα

Εἶναι ἁγνὰ προϊόντα τῆς Ἁγιορειτικῆς φύσεως. Παράγονται στὰ ἀγροκτήματα τῆς Μοναστηριακῆς μας περιοχῆς, ἀπὸ ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς μας, μὲ φυσικὲς μεθόδους, χωρὶς χημικὰ λιπάσματα. Ἐπεξεργάζονται καὶ συσκευάζονται ἐντὸς τῆς Μονῆς, μὲ μόνο αὐθεντικὸ κριτήριο τὴν Ἁγιορειτικὴ παράδοση καὶ εἰλικρίνεια.

  • Λουκούμια, γλυκίσματα

Εἶναι προϊόντα ποὺ παρασκευάζονται ἀπὸ ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς μας, στὸ πιστοποιημένο ἐργαστήριο ζαχαροπλαστικῆς, μὲ ἁπλές, παραδοσιακὲς Ἁγιορειτικὲς συνταγές.

  • ἀλοιφές, σαπούνια, σπαθόλαδο, λαμπάδες,

Εἶναι δημιουργίες τῶν ἀδελφῶν τῆς Μονῆς μας. Κατασκευάζονται μὲ ὑπομονή, ἀκρίβεια καὶ συνέπεια, ἀποκλειστικῶς σὲ ἐργαστήρια  ἐντὸς τῆς Μονῆς, ἔχοντας βάση μία ἁπλὴ παλαιὰ συνταγή, μὲ ἁγνὸ παρθένο ἐλαιόλαδο, καθαρὸ μελισσοκέρι, ἐντόπια βότανα κ.ἄ., ἐξακριβωμένη ἀπὸ τὴν παράδοση, τὴν πρακτικὴ καὶ ἐμπειρογνώμονες εἰδικοὺς μελετητές.

  • Ἐργόχειρα (κομποσχοίνια, σταυροί, θυμίαμα)

Προέρχονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ ἀσκητὲς Μοναχοὺς τῶν Σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς μας, ποὺ τὰ κατασκευάζουν μὲ ὑπομονή, προσευχὴ καὶ ἀκρίβεια, καὶ προορίζονται γιὰ χρήση στὴν προσωπικὴ προσευχὴ καὶ λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Οι τιμές των προιόντων ειναι ενδεικτικές και βασίζονται στις πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και στα είδη συσκευασίας, που χρησιμοποιούνται απο τους Ιερομόναχους της μονής για την δημιουργία, των μοναδικών αλλά και ευεργετικών φυσικών προιόντων της Αθωνικής Γής.