Οι παρόντες όροι και κανόνες διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος imxenophontos.eu.

Παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά πριν από την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την περιήγηση στον ιστότοπό μας, διότι καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας σε αυτούς, ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς, δεν πρέπει να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας imxenophontos.eu.

Η ιστοσελίδα παρέχεται σε εσάς χωρίς χρέωση για προσωπική σας χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας imxenophontos.eu.

Η imxenophontos.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους κανόνες χρήσης (“όροι και προϋποθέσεις”, “Εγγραφή-Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων”). Θα ενημερωθείτε για αυτές τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές είτε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας είτε μέσω της ανακοίνωσης/ανάρτησης στην ιστοσελίδα.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωσή/ ανάρτησή τους στον ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και προϋποθέσεις, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές, η χρήση του ιστότοπου ή/και των ηλεκτρονικών καταστημάτων υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Συνιστάται να ανατρέχετε σε αυτούς και να τους ενημερώνετε, διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο imxenophontos.eu αυτή υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκείνη τη στιγμή, επομένως θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τους γνωρίζετε εκ των προτέρων.