Νέα και Ἀνακοινώσεις

Νέα
06/05/2021

06.05.2021 Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

17/04/2021

17.04.2021 Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου

Ὅπως ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος, μέσα στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσ­σα­ρα­κο­στή, ἐξυμνεῖ ἰδιαιτέρως καὶ μὲ τὴν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν, τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως […]
15/02/2021

15.02.2021 Πανήγυρις Παναγίας Κεχαριτωμένης

Τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, ἡ Ἱερὰ Μονή μας πανηγυρίζει ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης. Ἡ ἁγία αὐτὴ εἰκόνα εἶναι ἠ τρίτη […]
Ἀνακοινώσεις
20/06/2021

20.06.2021 Εἰς τὴν ἐορτὴν τῆς Πεντηκοστῆς

    ΜΗΝΥΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος Ἀρχιμ. κ. Ἀλεξίου   «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον»! Τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πραγματώνεται ἡ ὑπόσχεσις τοῦ […]
12/03/2021

12.03.2021 Εἰς τὴν ἀφετηρία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

  ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου Ἱ.Μ.Ξενοφῶντος Ἀρχιμανδρίτου Γέροντος Ἀλεξίου   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἀνοίγει ἐνώπιόν μας, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἡ ἱερὰ […]
21/02/2021

21.02.2021 Εἰς τὴν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου

  Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, ἀρχιμ. Ἀλεξίου   Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος μητέρα μᾶς χαρίζει μέσα στὸν κύκλο ἑκάστου ἔτους μεγάλους πνευματικοὺς […]