Ἀγρυπνία Χριστουγέννων 2020

19.12.2020 Ἑόρτιο μήνυμα Χριστουγέννων
15/12/2020
19.01.2021 Ἀγρυπνία Θεοφανείων 2021
19/01/2021

1 of 7
- +

Τήν ἱερή νύχτα τῶν Χριστουγέννων, μετά τό πέρας τοῦ ἱεροῦ Σαρανταλείτουργου πού μέ εὐλάβεια τελέστηκε τήν περίοδο αὐτή, ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Οἱ θεόπνευστοι ὕμνοι τῶν Ἁγίων ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας, κατέκλυσαν τόν περίλαμπρο ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὁδηγώντας τούς πατέρας εἰς πνευματικάς ἀναβάσεις καί εἰς κοινωνίαν μετά τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ καί τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ εὐχές μας γιά ὅλους ἐγκάρδιες καί παρακλητικές πρός Κύριον γιά ἐσωτερική εἰρήνη, ὑγεία καί θεῖο φωτισμό.