Λαμπάδα ἀπό μελισσοκέρι 10 €
23/11/2020
Φιτιλάκια ἀπό μελισσοκέρι
23/11/2020

Καντηλοκέρι

5,00

Καντηλοκέρι
Χρησιμοποιεῖται γιά τό ἄναμμα τῶν καντηλιῶν καθώς ἐπίσης καί ὡς φιτιλάκι στίς ἁγιορείτικες καντηλῆθρες, ἀφοῦ κοπεί σέ μικρότερα τεμάχια.

Κωδικός προϊόντος: 000150 Κατηγορία:

Ἡ χρήση καί τό ἄναμμα τῆς κανδήλας στόν Ἱερό Ναό ἀλλά καί στίς οἰκίες τῶν πιστῶν εἶναι ἀρχαιοτάτη εὐλαβής συνήθεια, πού ἕλκει τήν καταγωγή της ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους.
Τό ἄναμμα τοῦ κανδηλιοῦ μέ ἐλαιόλαδο εἶναι μία μικρή θυσία καί προσφορά μας, ἔνδειξη εὐλαβείας, εὐγνωμοσύνης καί ἀγάπης πρός τόν Θεό, γιά τήν ὑπερτάτη θυσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί Σταυρωθέντος γιά τήν σωτηρία μας Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν πίστη, τήν εὐλάβεια καί τήν προσευχή μας, εὐχαριστοῦμε τόν Θεό καί γιά τήν ζωή πού μᾶς χαρίζει, γιά τήν ὑγεία τήν σωματική καί ψυχική, γιά τήν σωτηρία καί τόν ἁγιασμό μας, καί γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες τῆς θεϊκῆς καί ἀπείρου ἀγάπης καί προνοίας Του.
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἐπίσκοπος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος, ἀναφέρει εἰδικότερα τούς λόγους γιά τό ἄναμμα τῆς κανδήλας.
• Μᾶς θυμίζει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ πού καταυγάζει τίς καρδιές μας, καθώς εἶπε: Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
• Μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι φωτεινή, ὅπως καί τῶν Ἁγίων.
• Μᾶς θυμίζει τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ: Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων…, καί ἐλέγχονται τά σκοτεινά ἔργα, ἐνθυμήσεις καί ἐπιθυμίες μας.
• Μᾶς θυμίζει τήν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς.
• Τό φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι φοβερό στίς δυνάμεις τοῦ σκότους πού μᾶς πολεμοῦν.
• Μᾶς παρακινεῖ στήν αὐτοθυσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὅπως τό λάδι καίγεται στό καντήλι, ἔτσι καί τό θέλημά μας ὑποτάσσεται καί καίγεται μέ τήν φλόγα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ θείου Θελήματος.
• Μᾶς θυμίζει ὅτι οἱ κόποι τῶν ἀρετῶν εἶναι τὸ λάδι, ἐνῶ τό φῶς εἶναι τό πῦρ τοῦ Πνεύματος πού ἀνάπτει στήν καρδιά μας.

Βάρος 0.040 kg