06.05.2022 Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου