Ὕμνοι του ἐνιαυτοῦ , CD
24/11/2020
Τόμος 200 ἐτῶν Νέου Καθολικοῦ (1819-2019)
25/11/2020

Χιλιετηρίδα Ἱεράς Μονής Ξενοφῶντος , CD

12,00

Χιλιετηρίδα Ἱεράς Μονής Ξενοφῶντος.

Διπλό CD.

Ζωντανή ἠχογράφηση.

Κωδικός προϊόντος: 000192 Κατηγορία:

Ἡ δοξολογία καὶ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ κεντρικὸ τμῆμα τῆς ζωῆς τοῦ Μοναχοῦ· μέσῳ αὐτῆς καλλιεργεῖται καὶ ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν. Ἕνας ἀπὸ τοὺς ὥριμους καρποὺς τοῦ παλαιοῦ βυζαντινοῦ τελετουργικοῦ τῆς ὑπερχιλιετοῦς Ἀθωνικῆς λατρείας, εἶναι ὁ θησαυρὸς τῆς Ἁγιορειτικῆς ψαλτικῆς.
Τὸ διήμερο, Σάββατο 24 καὶ Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου τοῦ 1998, ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἑόρτασε τὴν χιλιετηρίδα Της μέσα σὲ μιὰ λαμπρὴ ἀτμόσφαιρα, γιὰ νὰ δοξολογήσουμε τὴν Κυρία Θεοτόκο τὴν Ὁδηγήτρια, καὶ νὰ ἀποτίσουμε φόρο τιμῆς καὶ εὐλαβείας στοὺς κτίτορες καὶ τοὺς προαπελθόντες πατέρες.
Ὁ ψηφιακὸς δίσκος τῆς ἑορτῆς τῆς Χιλιετηρίδος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μὲ ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Καθολικό της, εἶναι μία πρόσκλησι τῶν εὐλαβῶν ἀκροατῶν νὰ μετέχουν στὴν πλούσια ὑμνολογία, καὶ νὰ συμμετέχουν σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ λαμπρότερα γεγονότα τῆς σύγχρονης ἱστορίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στοὺς δύο χοροὺς ψάλλουν ἐξαίρετοι ἱεροψάλτες πατέρες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Βατοπεδίου, Σίμωνος Πέτρας, Γρηγορίου, καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀδελφοτήτων Δανιηλαίων, Θωμάδων, τοῦ Ὑμνογράφου μακαριστοῦ Γ. Γερασίμου κ.ἄ.
Ἡ παραγωγὴ τῶν ἠχογραφήσεων αὐτῶν εἶναι μία μαρτυρία τοῦ πνεύματος τοῦ Ἁγιορειτικοῦ Μοναχισμοῦ, ποὺ βιώνεται ἐπὶ δέκα καὶ πλέον αἰῶνες στὸ μοναδικὸ αὐτὸ μέρος τῆς γῆς, τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Βάρος 0.125 kg