Χιλιετηρίδα Ἱεράς Μονής Ξενοφῶντος , CD
24/11/2020
Ὁδηγός σκευοφυλακίου
25/11/2020

Τόμος 200 ἐτῶν Νέου Καθολικοῦ (1819-2019)

25,00

Τόμος 200 ἐτῶν Νέου Καθολικοῦ (1819-2019)
Διαστάσεις: 28,5×21 εκ.
Σελίδες: 160

Κωδικός προϊόντος: 000216 Κατηγορία:

Τό νέο Καθολικό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μέ τήν ἀρχιτεκτονική καί τό μέγεθός του, ὡς τό μεγαλύτερο Καθολικό τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί μέ τό ἱστορικό τῆς οἰκοδόμησής του, προσφέρει πολλά καί ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα στήν ἔρευνα τῆς ἁγιορειτικῆς μεταβυζαντινῆς ἀρχιτεκτο-νικῆς.
Ἄρχισε νὰ κτίζεται τὸ ἔτος 1819, λίγο πρίν τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, ὅπως μαρτυροῦν ἐπιτοίχιες ἐπιγραφές, ὡς καρπός μιᾶς πνευματικῆς ἀκμῆς καί ἀνάπτυξης πού γνώρισε ἡ Μονή. Τὸ ἔργο ἀνακόπηκε τὸ 1821, λόγῳ τῶν δυσμενῶν πολιτικῶν συνθηκῶν, πρίν τήν ὁλοκλήρωση τῆς θολοδομίας, καί συνεχίστηκε τό 1833, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὰ ἔτη 1838 καί 1839.
Στὸν παρόντα τόμο, ποὺ ἐκδόθηκε στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀνέγερσι τοῦ Καθολικοῦ, τὸ ἔτος 2019, οἱ ἐλλογιμώτατοι κύριοι Καθηγητὲς καὶ ἐρευνητὲς συγ¬γρα¬φεῖς, μὲ μεγάλη ἐπιμέλεια διαθέτουν ὅλη τὴν ἐπιστημονική τους ἐμπειρία καὶ ἐμβρίθεια, στὴν ἔρευνα καὶ ἀποτύ¬πωσι πολυτίμων ἱστορικῶν καὶ πολιτιστικῶν στοιχείων τοῦ ἱεροῦ Καθολικοῦ, «πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἔπαινον τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καὶ τῶν φιλομαθῶν ἀναγνωστῶν ὠφέλειαν».

Βάρος 1 kg