Παρακλητικός κανόνας Παναγίας Ὁδηγήτριας
24/11/2020
Τόμος Εἰκόνες, βιβλίο
24/11/2020

Παρακλητικός κανόνας Ἁγίου Γεωργίου

1,50

Παρακλητικός κανόνας Ἁγίου Γεωργίου.

Διαστάσεις: 14×10 εκ.

Σελίδες: 48

Κωδικός προϊόντος: 000189 Κατηγορία:

Μεγάλη πρὸς τὸν Θεὸν παρρησία ἔχει ὁ τρισμακάριστος τοῦ Θεοῦ ἀθλοφόρος Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος.
Τὸ παρὸν βιβλιάριο εἶναι ἕνα μικρὸ προσευχητάριο, ποὺ ἀπευθύνεται στὴν χάρι τοῦ Ἁγίου, στὸν «μέγαν ὁπλίτην καὶ ἀθλητήν», τὸν ἰατρὸ τῶν ἀσθενούντων, ὑπερασπιστὴ τῶν πτωχῶν καὶ ὅλων τῶν Χριστιανῶν τὴν παραμυθία. Ὁ κανόνας εἶναι ποίημα Νήφωνος Μοναχοῦ Ἁγιορείτου (1870), καὶ ψάλλεται ἰδιαιτέρως «ὑπὲρ ἀναρρώσεως καὶ ὑγείας ἀσθενοῦντος ἀδελφοῦ», καὶ οἱ χαιρετισμοὶ εἶναι ποίημα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
Ἡ ἐκτύπωσι τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος καὶ τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ θεοκόσμητου Μάρτυρος Γεωργίου στὸ παρὸν ἔντυπο, μᾶς δίδει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπικαλούμεθα «τὸν λαμπρὸν ἀριστέα» τῆς πίστεώς μας, ἐπιζητοῦντες τὴν ἀκαταμάχητη βοήθεια, προστασία καὶ ἀρωγή Του.

Βάρος 0.050 kg